CAT · ESP
SGI Warehouse

SGI Transport

SGI Transport
La Solució SGI TRANSPORT, desenvolupada sobre la plataforma SAP Business One, permet la gestió i control de les àrees de la seva organització i està enfocat a satisfer les necessitats del sector del Transport i la Logística

La teva millor solució

La teva millor solució
SGI TRANSPORT ofereix solució a les empreses que es dediquen al transport i a la logística per millor els processos de gestió i marges obtinguts a cada servei. Aconseguir tarifes competitives i controlar la rentabilitat de les expedicions és el principal objectiu i per aconseguir-ho tenim en compte: Optimització de la gestió del trànsit (planificació de rutes, vehicles i cargues), control de costos i gestió agilitzada

El seu millor aliat

El seu millor aliat
El sistema permet fer front als desafiaments del mercat globalitzat i cada cop més exigent, ajudant a aconseguir l'èxit empresarial