CAT · ESP · ENG
SGI MANUFACTURING

SGI Manufacturing

SGI Manufacturing
SGI Manufacturning és la solució MRP de SGI Solutions que permet a empreses de diferents sectors d'activitat portar una gestió i organització dels processos de la seva producció, sistematitzar processos de qualitat i el desenvolupament dels seus productes.

A la seva mida

A la seva mida
La Solució SGI Manufacturing permet la gestió sistematitzada i organitzada dels procesos de transformació en empreses fabricants.

Proporciona agilitat i transparencia a la seva activitat global millorant la qualitat dels products obtinguts i optimitzant els recursos i capacitats productives de l'empresa.

Integració amb SAP

Integració amb SAP
La seva integració amb SAP Business One permet desenvolupar de forma fàcil, eficaç i ràpida totes les tasques en fàbriques de diverses dimensions i sigui quin sigui el seu producte a fabricar.

El sistema permet fer front als desafiaments del mercat globalitzat i cada cop més exigent, ajudant a conseguir l'èxit empresarial.