CAT · ESP · ENG
SGI EDI

SGI EDI

SGI EDI
SGI EDI és la solució integrada en SAP Business One, amb plataforma EDICOM que permet realitzar intercanvis (envio i recepció) de documents comercials per via telemàtica

A la seva mida

A la seva mida
Solució dissenyada per a petits i grans comerços dedicats a diferents sectors empresarials.

La seva finalitat és gestionar albarans, factures, comandes, ofertes i altres documents comercials electrònics perquè es puguis transmetre directament des de l'ordinador de l'empresa emissora al del empresa receptora, amb gran estalvi de temps i evitant molts errors.

El seu millor aliat

El seu millor aliat
Alguns dels beneficis SGI EDI són:
  • Agilització de processos comercials.
  • Important isminució d'errors en els documents.
  • Disminució d'estocs, degut a la facilitat d'aplicació de tècniques Just-in-Time.
  • Estalvi de costos d'administració.
  • Millora de la competitivitat de l'empresa que l'adopta.